Grondmonsters


Grondmonsters laten onderzoeken gebeurd samen met Roba agrotechnologie. Roba heeft een onafhankelijk laboratorium waar ze deskundig en voordelig werken.
Voor u kan dit een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering betekenen.
Er wordt zo snel mogelijk gewerkt en binnen 20 dagen heeft u het onderzoek en advisering weer in huis.

De volgende bepalingen worden op zeer deskundige manier voor u uitgevoerd:

Bemestingsonderzoek
• Standaardpakket: Akkerbouw, Grasland, Tuinbouw, Boomteelt, Fruitteelt, Asperges, Mest, GFT-compost, Bloembollen, Siertuin, Groentetuin en Gazon
• Stikstofmineraal
• Koolzure kalk & afslibbaarheid
• Diverse spoorelementen (o.a. Koper, Cobalt, Molybdeen, Mangaan Borium)

Nematodenonderzoek
• Vrijlevende plantparasitaire
   aaltjes:
Wortelknobbelaaltje, Wortellesieaaltje, Stengelaaltje
• Algemeen cysten onderzoek Aardappel- en Bietecysteaaltje
• GFT-compost onderzoek
• Alle schadelijke aaltjes