Kalkzaaien


Verbeter uw rendement door gunstige kwaliteit landbouwkalk te strooien
Magkal en Vitakal zijn gecontroleerde A kwaliteit kalkmeststoffen, bevatten geen stikstof en fosfaat en zijn dus vrij voor de mestboekhouding.

Een te lagen PH-waarde veroorzaakt wel 25% mindere opname van kunstmest en/of dierlijke meststoffen en veroorzaakt opbrengstderving.

Verbeter uw rendement door de PH-waarde van uw grond op peil te brengen
Magkal en Vitakal zijn voedingsbronnen voor het bodemleven, zij zorgen voor een betere lucht- eb waterhuishouding.

Wij bieden u een compleet grondmonster aan voor slechts €57,50 exclusief btw.
De bemonstering vindt plaats in samenwerking met een geaccrediteerd laboratorium. Na de uitslag van het grondmonster helpen wij in de PH en Mg0 op peil te brengen.

Heeft uw grond een tekort aan magnesium?
In plaats van dit apart te strooien kunt u kiezen voor Magkal. Deze magnesiumhoudende kalk kost slechts €11,- per ton meer ten opzicht van Vitakal 50-0, die geen magnesium bevat. Per ton Magkal 54-17 ontvangt u 170 kg Mg0.

Vergelijking met de kosten van andere magnesiumbronnen
Uit Kieseriet of Magnesamon zijn de kosten van Mg0 circa €1,30 per kg.
1000 kg (een ton) Magkal bevat 170 kg magnesium ter waarde van €221,- (170 kg Mg0 x €1,30 p/kg = €221,-) is bijna gelijk aan de verkoopprijs van 3 ton Magkal 54-17 door ons gestrooid op het veld!
Dus als u voortaan magnesium nodig heeft, denk dan aan Magkal

Magkal® 54-17 540 kg NW (zbw) 17% Mg) 170 kg
Vitakal® 50-500 kg NW (zbw) en geen Mg0

Magkal en Vitakal hebben kwaliteitsgarantie, voldoen aan de meststoffenwet en aan de EU verordening EEG nr 2092/91 voor biologische productie methoden.
Voor meer informatie zie de Agrikal website: www.agrikal.nl